Jlobal Kölsche Sigge.de - 5-.-0.2019
URL: http://jlobal-koelsche-sigge.de/ahl_leeder.php?Rid=100

„Och wat wor de kölsche Kirmes doch en aler Zick nit schön!«
su säht luuter ming Tant Zillge un dat wor en got Frau Möhn.
Fing Zint Määtens Kirmes an, beierten de Klocken dann;
„Wör ich, wör ich en Zint Määten Vize-Vize- Offermann,
dät ich, dät ich luuter beiere bim - bim - bam - bam, bim - bim - bam."

Un vum Rhing dä Schepper Hannes, en der Täsch vill Daler schwer,
gingk en singem Sonndagswammes met der Frau nohm Belveder'.
Fing Lyskirche Kirmes an, beierten de Klocken dann:
„Hell'ge Mann, Zint Nikolos, op dä freut sich klein un groß,
hä vill Schönes bränge kann, jeder kritt ne Kochemann."

Om Vringswall de Kappesboore troken Röben un Gemös,
däten Kirmes wieße, schore, backten Platz un Taate söß.
Wann Vrings Kirmes kom eran, beierten de Klocken dann;
„Alles, alles, wat mer han, höt dam Jüdchen Abraham,
Alles, alles, wat mer han, höt dam Jüdchen Abraham."

Un ming Tant dät luuter sage: „Wann de Spetz eesch Kirmes hätt,
op de Stroß der Desch meer drage, Beer un Kies weed dropgesatz."
Fing Zint Görres Kirmes an, beierten de Klocken dann:
„Dume, Finger, Ellenboge, nemm mie Schwester, weesch mie Schwoger,
Dume, Finger, Ellenboge, nemm mie Schwester, weesch mie Schwoger."

Letzte Kirmes wood gehalde löstig en der Spillmannsgaß.
Us dem „lange Gang" do schallte Danzmusik, dat wor ne Spaß.
Fing de Zint Jans Kirmes an, beierten de Klocken dann:
„Spillmannsgaß, do Rackepack, häß Strüh em Sack, häß Flüh em Sack,
Spillmannsgaß, do Rackepack, häß Strüh em Sack, häß Flüh em Sack."

Wat em Dom de Klocken singe, hät ming Tant meer och gesaht,
dat eß leich eruus zo finge, eß e Rümche ganz apaat.
Met gewaldig starkem Ton schallt et her vum huhen Dom:
„Halt am Rich, do kölsche Boor, mag et falle söß ov soor,
Kölsche Jung en Leid und Freud, bliev dem ale Kölle treu!"

Jakob Packenius
© 2006 Udo Gerth, Köln
Alle Rechte vorbehalten.
 
Zum Thema: Ahl kölsche Leeder • http://jlobal-koelsche-sigge.de/ahl_leeder.php?Rid=100